Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

POŚWIĘCENIE SZTANDARU ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE-LETNISKU

Ocena:

5/5 | 1 głosów

POŚWIĘCENIE SZTANDARU ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE-LETNISKU

 

            19 czerwca 2024 roku w Kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisku odbyła się ważna uroczystość w historii  „Drzewnej” –  poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego. Ceremonia miała miejsce podczas Mszy świętej o godzinie 9, której przewodniczył ksiądz  kanonik, proboszcz parafii Garbatki-Letniska, Augustyn Rymarczyk.

 

 Od 1998 roku „Drzewna” nosi imię Jana Kochanowskiego i popiersie znanego na świecie wybitnego polskiego humanisty, związanego także z Radomszczyzną, zdobi nowy sztandar szkoły.

 

 Zanim ksiądz Augustyn  Rymarczyk poświęcił  symbol, stanowiący tożsamość „Drzewnej”, zacytował dwie ostatnie zwrotki  hymnu Jana Kochanowskiego, pieśni „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary…”:

 

„Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.


Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
 Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi”.

 

 

Ksiądz proboszcz powiedział między innymi,  by szkoła była wspólnotą pokoju. Ponadto podziękował obecnemu na uroczystości dyrektorowi „Drzewnej” Mirosławowi Dziedzickiemu za dar od miejscowego Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego,  który  właśnie stanął  przed kościołem  –  na ulicy patrona „Drzewnej” Jana Kochanowskiego –  drewnianą tablicę, eksponującą  stylistyczne nawiązanie do  przedwojennej willowej architektury w Garbatce-Letnisku, już uwzględnione  w  nowej siedzibie „Drzewnej” przy ulicy Zofii Sztobryn. Dużą oszkloną tablicę informacyjną z logo szkoły zamontował z pomocą uczniów Marcin Szumilas –   nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych. To kolejny  artystyczny znak obecności „Drzewnej” w przestrzeni lokalnej, również kreującej  tę przestrzeń.

 

  Za przygotowanie i nadzór pocztu sztandarowego odpowiadał Tomasz Lewikowski  –  nauczyciel wychowania fizycznego i geografii.  Poczet sztandarowy reprezentowali uczniowie III klasy Technikum Leśnego: Karol Niewiadomski, Mateusz Sakowicz, Kacper Sapała.

 

W akcie poświęcenia sztandaru uczestniczyła młodzież,  kadra pedagogiczna,  personel szkoły. Uroczystość uświetnili uczniowie Technikum Leśnego Jakub Krzemiński (kl. ITLB) i Szymon Wasilewski (kl. IITL) z Koła Sygnalistów pod kierunkiem Krzysztofa Giedyk – nauczyciela przedmiotów zawodowych leśnych.

 

(edz)

 Fot. Monika Rodakowska.