Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Biblioteka

Historia biblioteki w zarysie

Na podstawie zachowanej Kroniki Szkoły oraz Protokołów Posiedzeń Rady Pedagogicznej udało się odtworzyć historię biblioteki Szkoły Drzewnej w Garbatce- Letnisku.

Pierwsza wzmianka o działalności biblioteki pochodzi z roku 1952. Dowiadujemy się, że opiekunem biblioteki była p. Eulalia Rosiek, nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego. Ponieważ nie udało się znaleźć informacji sprzed 1952r., można więc uznać, że rok ten jest rokiem powstania biblioteki szkolnej (szkoła powstała w 1948r.). Początkowo biblioteka nie posiadała własnego pomieszczenia, księgozbiór liczący w tym czasie ok. 300 woluminów znajdował się w sali języka polskiego.

W latach 1953-54 biblioteka otrzymała część zbiorów przekazanych przez z-cę dyrektora Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego p. Ireneusza Wiadernego.

W latach 1972-73 biblioteka liczyła 2606 woluminów. W tym też roku założone zostały katalogi: alfabetyczny, pedagogiczny, techniczny, lektur i beletrystyki.

W 1978r. biblioteka otrzymała 551 książek od Zakładów Chemicznych Przerobu Żywicy w Garbatce- Letnisku. W 1989 r. odnotowano 5820 woluminów, a 1998r. było już 7151 książek, a obecnie biblioteka liczy 11 270 książek. 

Z powyższych danych wynika, że biblioteka z roku na rok powiększała swój księgozbiór. Do roku 1993 mieścił się jak wspomniano w jednej z sal lekcyjnych, a jego niewielka część przechowywana była w pokoju nauczycielskim. W roku 1993/94 zrodził się pomysł aby utworzyć z jednej z sal sypialnych internatu pomieszczenie na bibliotekę szkolną. W 1999r. uczniowie klas zasadniczych w ramach nauki zawodu, wykonali nowe regały biblioteczne. Księgozbiór został wówczas uporządkowany alfabetycznie i tematycznie. W 2011r. przeprowadzono kapitalny remont biblioteki, wymieniono instalację i położono glazurę, co wpłynęło na estetykę pomieszczenia. 

 Biblioteka nie posiada czytelni i odczuwa ciasnotę pomieszczenia, ale mimo to jest chętnie odwiedzana przez młodzież. Są tu komputery z dostępem do Internetu, mnóstwo literatury popularnonaukowej i fachowej z branży leśnej i drzewnej, potrzebnej do poszerzenia i utrwalenia wiedzy. 

 Materiały zebrała i opracowała

 Marta Mroczek

Nauczyciele bibliotekarze Szkoły Drzewnej w Garbatce- Letnisku od 1952 roku

Nauczyciele bibliotekarze Szkoły Drzewnej w Garbatce- Letnisku od 1952 roku
Lata Imię i nazwisko bibliotekarza Pozostałe przedmioty nauczania
1952-1955 Eulalia Rosiek język polski, język rosyjski, nauka o Polsce, w-f
1955-1970 Bronisława Hornberger język polski, nauka o Polsce
1970-1975 Eulalia Handelsman język polski
1975-1976 Elżbieta Trelińska -
1976-1979 Eulalia Handelsman język polski
1979-1984 Bożena Jasek język polski
1984-1988 Stanisław Mazur -
1988-1992 Emilia Przepiórka język rosyjski, historia
1992-1993 Irena Maciąg -
1993-1995 Bożena Jasek język polski
1995-1996 Krystyna Jurek nauczycielka zawodu - tapicer
1997-1998 Krystyna Jurek nauczycielka zawodu - tapicer
1997-1998 Danuta Zawadzka język rosyjski
1998-1999 Marta Mroczek historia, wiedza o społeczeństwie
1998-1999 Agnieszka Kaczorek informatyka
od 1999 Marta Mroczek historia, wiedza o społeczeństwie
Źródło: Kronika Szkoły cz.I, s. 6, s.17, s.29, s.42

Kronika Szkoły cz. II, b.s.

Kronika Szkoły cz.III, b.s.

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniedziałek

nieczynna

 

 

Wtorek  

8.50-10.45  

11.30-12.40   

13.25-14.30

Środa

9.35-10.45  

11.30-11.40    

12.25-18.00

Czwartek             

8.00-8.50     

10.25-10.45   

12.25-13.30

Piątek     

10.25-11.40  

12.25-12.45