Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Lektury kl.I

Lektury kl. I. Zakres podstawowy – obowiązkowych

•  Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 
•  Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; 
•  Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); 
•  Sofokles, Antygona; 
•  Horacy – wybrane utwory; 
•  Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); 
•  Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 
•  Pieśń o Rolandzie (fragmenty); 
•  Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 
•  Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 
•  Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich; 
•  Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 
•  wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński; 
•  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);) 
•  William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; 
•  Molier, Skąpiec; 
•  Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry; 
•  Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;


Lektura kl. I. Zakres podstawowych -  uzupełniających

•  Sofokles, Król Edyp; 
•  Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty); 
•  Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty); 
•  Giovanni Boccaccio, Sokół; 
•  Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty); 
•  Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty); 
•  Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty); 
•  Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów); 
•  Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I); 
•  Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty); 
•  Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory; 
•  Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty); 
•  Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła; 
•  Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);