Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Rekrutacja i Kierunki kształcenia

REKRUTACJA 2024/2025

1. Kwestionariusz - podanie (PDF)

2. Regulamin rekrutacji do ZSDiL (PDF)

3. Harnonogram rekrutacji (PDF)

4. Kryteria rekrutacji (PDF)

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego MEN (PDF)

6. Wytyczne MEN (PDF)

7. Przeliczniki punktów (PDF)

8. Wykaz placówek medycznych (PDF)


 

OFERUJE NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - 3 lata nauki po szkole podstawowej

stolarz >>

cieśla >>

dekarz >>

tapicer >>

 


TECHNIKUM - 5 lat nauki po szkole podstawowej 

technik architektury krajobrazu [NOWY KIERUNEK] >> 

technik technologii drewna >>

technik leśnik >>