Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Biologia

BIOLOGIA

Temat: Podziały komórkowe
Nauczysz się: przedstawiać budowę chromosomu; porównywać liczbę chromosomów po podziale mitotycznym i mejotycznym; rozróżniać komórki haploidalne i diploidalne oraz wyjaśniać, jak powstają; omawiać znaczenie podziałów komórkowych dla funkcjonowania organizmu; obliczać haploidalną i diploidalną liczbę chromosomów.

    Lekcja z e-podręcznika

 

Temat: Metabolizm – utrwalenie wiadomości

Utrwalisz wiedzę na temat metabolizmu.

    Lekcja z e-podręcznika

 

Temat: Oddychanie komórkowe

Nauczysz się: wyjaśniać, na czym polega proces oddychania komórkowego; wymieniać warunki przebiegu oddychania tlenowego i beztlenowego oraz substraty i produkty tego procesu; wykazywać współzależność procesów fotosyntezy i oddychania.

    Lekcja z e-podręcznika

 

Temat: Metabolizm komórki

Zdobędziesz wiedzę o metabolizmie komórki.

Ciekawe artykuły - warto przeczytać!

Ptasie śpiewy


Do Polski zbliża się groźny gatunek inwazyjny


Szanujmy wodę na co dzień, nie od święta


Stres ma wielkie oczy? Naucz się z nim żyć.


Gąbka do mycia naczyń to siedlisko bakterii


Zbiór zadań z biologii