Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Power

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych  im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego.

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej 40 uczniów technikum leśnego i drzewnego.

 

Power - filmy

2022-10-20

Power - filmy

Podsumowanie projektu POWER

2022-07-01

Podsumowanie projektu POWER

Grenada (Hiszpania) 2022

2022-05-17

Grenada (Hiszpania) 2022

Grenada (Hiszpania) 2021

2021-11-15

Grenada (Hiszpania) 2021

Zajęcia w ramach realizowanego programu POWER

7-8 marca 2020 r., w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych odbyły się zajęcia w ramach realizowanego programu POWER, zajęcia skierowane były do uczniów Technikum Leśnego, wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Hiszpanii. Celem zajęć było poznanie gatunków drzew i krzewów flory śródziemnomorskiej Hiszpanii, poznanie miejsca praktyk Szkoły Ave Maria Casa Madre, gdzie uczniowie będą odbywali praktyki. Celem praktyk jest podniesienie umiejętności praktycznych dla danego Kierunku kształcenia. Uczniowie w ramach praktyk będą inwentaryzowali gatunki drzew i krzewów występujące na terenie Szkoły Ave Maria Casa Madre, dokonają pomiaru wysokości drzew i średnicy ich pnia w celu oszacowania wieku poszczególnych okazów, wykonają ocenę zdrowotności i stan wybranych drzew, proponując jednocześnie sposób ich pielęgnacji, na podstawie wykonanych prac, stworzą bazę danych zawierający szczegółowy opis terenu, wyznaczą drzewa/ krzewy wymagające usunięcia, podając powód, wykonają zdjęcia charakterystycznych gatunków drzew i krzewów występujących na opracowywanym terenie, wskażą egzemplarze z cechami pomników przyrody, naniosą na podkład geodezyjny poszczególne egzemplarze drzew, stworzą prezentację multimedialną z w/w zadań, którą przedstawią przed uczniami i pracownikami Szkoły Ave Maria Casa Madre i naszego Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych.