Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

EDB

Zatrucia.

Lekcja: Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia.

 

Wychłodzenia i odmrożenia.

Lekcja: Pierwsza pomoc przy wychłodzeniu i odmrożeniu. 

 

Krwotoki.

Lekcja: Tamowanie krwotoków.

 

Przytomny – nieprzytomny.

Lekcja: Pomoc osobie nieprzytomnej.

 

 

Żyję i działam bezpiecznie.

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum - po szkole podstawowej

Autor: Jarosław Słoma     wyd. NOWA ERA


Edukacja dla bezpieczeństwa to zajęcia edukacyjne mające na celu przygotować człowieka jako jednostkę do życia w zbiorowości ludzkiej bez względu na wykonywany zawód i zajmowane miejsce w hierarchii społecznej.

Głównym zadaniem przedmiotowego programu jest wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań uczniów w sytuacjach ekstremalnych, aby potrafili oni wykorzystywać nabyte umiejętności. Istotnym celem programu nauczania jest ponadto wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne dla uświadamiania im zagrożeń występujących we współczesnym świecie i na ich bazie wykształcenie u nich nawyków do podejmowania działań o charakterze prewencyjnym, pozwalających unikać lub niwelować zagrożenia mające zasięg zarówno jednostkowy, jak i globalny.

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu

 

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kozienicach

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

 

 Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

 

 Monisterstwo Obrony Narodowej