Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Język polski

Lektury kl. I. Zakres podstawowy – obowiązkowych

•  Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 
•  Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; 
•  Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); 
•  Sofokles, Antygona; 
•  Horacy – wybrane utwory; 
•  Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); 
•  Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 
•  Pieśń o Rolandzie (fragmenty); 
•  Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 
•  Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 
•  Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich; 
•  Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 
•  wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński; 
•  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);) 
•  William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; 
•  Molier, Skąpiec; 
•  Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry; 
•  Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;


Lektura kl. I. Zakres podstawowych -  uzupełniających

•  Sofokles, Król Edyp; 
•  Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty); 
•  Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty); 
•  Giovanni Boccaccio, Sokół; 
•  Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty); 
•  Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty); 
•  Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty); 
•  Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów); 
•  Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I); 
•  Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty); 
•  Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory; 
•  Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty); 
•  Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła; 
•  Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 


 

„ A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.

                   Nie znać języka swego – hańbą oczywistą.”

                                                                                  Franciszek Ksawery Dmochowski

 

                   Uczę języka polskiego w naszej szkole już siódmy rok. Praca z młodzieżą nie należy    do najłatwiejszych i zdecydowanie jest to wyzwanie, ale przynosi wiele przyjemności i satysfakcji. Literatura, z którą co dzień zapoznaje młodzież jest niezwykle pięknym i elastycznym materiałem. Dlatego też lekcje języka ojczystego nie muszą być ani nudne, ani trudne. To wszystko zależy od pomysłowości uczniów i nauczyciela.

                 „Tak, słowo jest w człowieku...Akordem atomu

                     Nieustannie człek mówi!... jak milczy?

                                                                  To komu:

                   Nie duchowi, ni sobie, ni wewnętrznej pieśni...

                   - Słowo, niźli narzędziem, celem było wcześniej!

 C. K. Norwid

 

 

       Zajęcia z języka polskiego prowadzone są zgodnie z podstawą programową przy pomocy podręcznika „Przeszłość to dziś”, dla klasy  III  i IV Technikum Leśnego i Drzewnego powszechnie dostępnego, opracowanego ciekawie  i stanowiącego znakomitą pomoc w nauce literatury i zagadnień z zakresu nauki o języku, dla ucznia. Dla uczniów kształcących się według nowej podstawy programowej wybrałam podręcznik „Ponad słowami” wydawnictwa Nowa Era i obowiązuję on klasy Technikum Leśnego i Technikum Drzewnego od roku szkolnego 2012/2013.

 

         Wiedza o kulturze jest drugim przedmiotem, którego uczę w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywają się tylko przez jeden rok w czteroletnim toku nauki. Godzina tygodniowo to niewiele aby przybliżyć młodzieży wszystkie aspekty związane z kulturą, która jest pojęciem niezwykle pojemnym. Przecież wszystko co nie jest naturą jest kulturą. Pracuję z podręcznikiem „Spotkania z kulturą” wydawnictwa Nowej Ery.

 

 

 „Sztuka jest sposobem wybaczania światu jego zła i chaosu”

 

 Leszek Kołakowski

 

 

 

                            „ Chodzi mi o to, aby język giętki

 

                            Powiedział wszystko,co pomyśli głowa”

 

 Juliusz Słowacki

`

 

            Wyrażanie swoich myśli to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu każdego człowieka.   Uczymy się jej przez cały czas na każdym etapie kształcenia i w przeróżnych sytuacjach. Znakomitym pretekstem do doskonalenia tej umiejętności jest działalność w szkolnym kabarecie „Składak”, który założyłam w 2005 roku. Choć uczniowie wciąż się zmieniają, jedni odchodzą kolejni przychodzą, kabaret niezmiennie od  siedmiu lat uświetnia wszystkie szkolne uroczystości i imprezy.