Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Koła zainteresowań

Działalność kół ma na celu stworzenie filozoficznego forum dyskusyjnego, dzięki któremu uczniowie Technikum Drzewnego i Leśnego zyskują okazję do spotkań z  uniwersalnymi, współczesnymi problemami. 

Spotkania stanowić mają pretekst do kształtowania własnej sprawności intelektualnej, w tym przede wszystkim do doskonalenia zmysłu krytycznego, umiejętności krytycznego dyskursu i odpowiedzialności za podejmowane decyzje intelektualne. Pola tematyczne, na jakich koncentruje się działalność kół, wyznaczone mają być przez indywidualne zainteresowania uczniów. 

Ważnym jednak wskazaniem jest to, by podejmowane były tu tematy najbardziej aktualne i istotne dla współczesnego człowieka. Duże znaczenie ma również to, by w pracy nad wybranymi problemami można było wykorzystać interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką reprezentują uczniowie uczestniczący w spotkaniach danego koła. Każdy z nas nosi w sobie pytania filozoficzne. Każdy ma w sobie potencjał krytycznego myślenia. Spotkania w ramach naszych kół stwarzają kolejną możliwość wartościowego wykorzystania i „wydobycia” tych potencjalności. 


 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022

 

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki - Anna Kublik, godz. 13.30 – 14.15

SKS na siłowni - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

WTOREK

Koło „Sygnalistów” - Krzysztof Giedyk (dla początkujących)

SKS na siłowni - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

ŚRODA

„Wyczarowane z drewna” - Marcin Tomaszewski, godz.15.00 – 18.00

SKS na siłowni - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

CZWARTEK

Koło „Sygnalistów” - Krzysztof Giedyk (dla zaawansowanych)

Konsultacje do egzaminów zawodowych - Łukasz Majewski, godz. 7.10 – 7.55

SKS na siłowni - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00


Szkolny Kabaret Składak, Grupa Teatralna Elektra - próby według potrzeb z okazji imprez szkolnych - Elżbieta Dziedzicka

Koło zainteresowań przedmiotami leśnymi i przygotowanie do OWiUR i egzaminów zawodowych - wg potrzeb uczniów, bez ustalonego terminu - Kornelia Tęcza