Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Warsztaty ikonopisania

Warsztaty z ikonopisania odbywają się w każdy wtorek od godziny 18 do 21 (Internat ZSP, sala języka niemieckiego). Zapraszam wszystkich chętnych uczniów oraz osoby zainteresowane ikonami. Wystarczy przynieść z sobą farby plakatowe oraz pędzelki i rozpoczynamy przygodę ze sztuką.

Ikona (gr. εικων, eikón oznaczające obraz) – obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon, były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki portrety grobowe z Fajum bądź wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.