Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Informatyka

 Podręcznik Nowa Era dla klasy I po szkole podstawowej 

 

Sieci komputerowe – budowa i usługi 

   Sieci komputerowe odc. 1 - Podstawy sieci

   Sieci komputerowe odc. 2 - Modele ISO/OSI i TCP/IP

Jak poprawnie tworzyć prezentacje?
Poznasz narzędzia do tworzenia prezentacji, dowiesz się, jak korzystać z oprogramowania Canva, wykonasz projekt w Canvie i prześlesz go do nauczyciela.

 https://www.canva.com/

    Jak korzystać z Canvy i robić samodzielnie grafiki? 

  Jak zaprojektować w prosty sposób własne grafiki w Canvie? dla początkujących

 

 

Czym jest programowanie?

Dowiesz się, czym jest programowanie, czym jest protokół HTTP oraz język HTML. Nauczysz się tworzyć strony w HTML.

    Lekcja z e-podręcznika

   Czym jest programowanie?

   HTTP i HTML

   Podstawy HTML

 

 


Informatyka

Informatyka jest ścisłą dziedziną nauki oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji oraz technologii, dzięki którym można te informacje przetwarzać. 

W j. angielskim słowo informatyka ma swój odpowiednik – computer science – co oznacza nauka o komputerze.

Kiedyś komputery służyły głównie do celów wojskowych i naukowych. Współcześnie informatyka wiąże się z wieloma dziedzinami życia i działalnością gospodarczą, a także dostarcza ludziom informacji i rozrywki. Rozwiązania stosowane w komputerach są przekładane na urządzenia użytku codziennego (np. w pralce, w pojazdach)

 Komputer ENIAC (1943-1945)


PROCESOR

Urządzenie cyfrowe, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.

Procesory (zwane mikroprocesorami) wykonywane są zwykle jako układy scalonezamknięte w hermetycznej obudowie, często posiadającej złocone wyprowadzenia (stosowane ze względu na odporność na utlenianie). Ich sercem jest monokryształ krzemu, na który naniesiono techniką fotolitografii szereg warstw półprzewodnikowych, tworzących, w zależności od zastosowania, sieć od kilku tysięcy do kilkuset milionów tranzystorów. Połączenia wykonane są z metalu (aluminiummiedź).


PŁYTA GŁÓWNA

Płyta główna (ang. motherboard, mainboard) – obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.

komputerze na płycie głównej znajdują się: procesor/ypamięć operacyjna lub gniazda do zainstalowania tych urządzeń oraz gniazda do zainstalowania dodatkowych płyt zwanych kartami rozszerzającymi (np. PCI), oraz gniazda do urządzeń składujących (dyski twardenapędy optyczne itp.), złącze klawiatury i zasilacza. W niektórych konstrukcjach także gniazda do innych urządzeń zewnętrznych do których sprzęt znajduje się na płycie głównej (port szeregowyport równoległyUSB).

Koncepcję zbudowania komputera osobistego wyposażonego tylko w minimum potrzebnych urządzeń zmontowanych na jednej płycie drukowanej oraz gniazd, do których podłącza się dodatkowe urządzenia zapoczątkowała firma IBM wprowadzając komputer osobisty, zwany też PC.


DYSK TWARDY

Rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne.

Pierwowzorem twardego dysku jest pamięć bębnowa. Pierwsze dyski twarde takie, jak dzisiaj znamy, wyprodukowała w 1980 roku firma Seagate – był przeznaczony do mikrokomputerów, miał pojemność 5 MB, czyli 5 razy więcej niż ówczesna, dwustronna dyskietka 8-calowa.

Pojemność dysków wynosi od 5 MB (przez 10 MB, 20 MB i 40 MB – dyski MFM w komputerach klasy XT 808x i 286) do 4 TB[1] (w laptopach 20-1000 GB). Opracowano również miniaturowe dyski twarde typu Microdrive, o pojemnościach od kilkuset MB do kilku GB, przeznaczone dla cyfrowych aparatów fotograficznych i innych urządzeń przenośnych.

Dla dysków twardych najważniejsze są następujące parametry: pojemność, szybkość transmisji danychczas dostępu do danych, prędkość obrotowa dysków magnetycznych (obr/min.) oraz średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF).

Kilka dysków twardych można łączyć w macierz dyskową, dzięki czemu można zwiększyć niezawodność przechowywania danych, dostępną przestrzeń na dane, zwiększyć szybkość odczytu/zapisu.


ZASILACZ

Urządzenie, które służy do przetwarzania napięcia przemiennego dostarczanego z sieci energetycznej (100-127V w Ameryce Północnej, części Ameryki Południowej, Japonii i Tajwanie, 220-240V w pozostałej części świata) na niskie stabilizowane napięcia stałe, niezbędne do pracy pozostałych komponentów komputera.

Niektóre zasilacze posiadają przełącznik zmieniający napięcie wejściowe pomiędzy 230V i 115V, inne mogą pracować w szerokim zakresie napięcia zasilania.

Zasilacze komputerów są zasilaczami impulsowymi.

Najczęściej spotykane zasilacze komputerowe są zgodne ze standardem ATX. Standard określa kształt wtyczek, panujące napięcia, dopuszczalne natężenie prądu. Włączanie i wyłączenie zasilacza jest realizowane przez sygnał elektryczny z płyty głównej, co daje obsługę takich funkcji jak tryb czuwania, zdalne włączanie i wyłączanie komputera. Najnowsza wersja standardu ATX dla zasilaczy to 2.31 (z połowy 2008 roku).


NAPĘD DVD

Napęd przystosowany do odtwarzania i ewentualnie nagrywania płyt w formacie DVD.

Używa on podobnego lasera jak napędy dysków CD lecz o krótszej długości fali (650 nm). Można spotkać napędy DVD z dwoma laserami (CD i DVD) z czego każdy laser jest przystosowany do odczytu osobnego standardu.

Używany jest w głównie w sprzęcie RTV do odtwarzania filmów w formacie DVD-Video. Od kilku lat jest on także coraz częściej stosowany w komputerach za sprawą spadku cen głównie komputerowych nagrywarek DVD oraz nagrywalnych nośników dzięki czemu wydanie np. gry na płycie DVD jest dziś dużo bardziej opłacalnie niż wydanie tej samej gry na kilku płytach CD. 


KARTA GRAFICZNA

Karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.


PAMIĘĆ RAM

Podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Choć nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, np. rejestrów przesuwnych), ze względów historycznych określa ona tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy jest wielokrotny i łatwy zapis, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu) i EEPROM których zapis trwa znacznie dłużej niż odczyt, pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp do zawartości.

W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. W temperaturze pokojowej zawartość większości pamięci RAM jest tracona w czasie mniejszym niż sekunda po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów, wymagające trwałego przechowania, muszą być zapisane na innym nośniku danych.